ชุดอุปกรณ์ตัดสินระบบตัวกด XBOX ( ระบบของ fightingtkd.com )

ผู้ตัดสิน 3 มุม

2,500.-/สนาม/วัน

ใช้จอ TV 32"-40"

เชื่อมต่อทุกระบบแบบไร้สาย ( wifi ) แบบ REAL TIME

ระบบส่งคะแนน ผลเหรียญรางวัล โปรเจคเตอร์บอกคู่

ชุดอุปกรณ์ตัดสินระบบ KPNP ( ใช้แบบไม่มีเกราะไฟฟ้า )

ผู้ตัดสิน 3 มุม

4,500.-/สนาม/วัน

ใช้จอ TV 32"-40"

อุปกรณ์ตัดสินประเภท พุมเซ่ ( แบบแข่งเดี่ยว 1 คน )( ระบบของ fightingtkd.com )

ให้คะแนนแบบพุมเซ่ เดี่ยวและอิสระได้

ผู้ตัดสิน 1-3-5-7 คน

2,500.-/สนาม/วัน ( ผู้ตัดสิน 3 คน )

3,500.-/สนาม/วัน ( ผู้ตัดสิน 5 คน )

4,500.-/สนาม/วัน ( ผู้ตัดสิน 7 คน )

มีระบบจัดลำดับคะแนน

อุปกรณ์ตัดสินประเภท พุมเซ่ ( แบบแข่งพร้อมกัน 2 คน )( ระบบของ fightingtkd.com )

ผู้ตัดสิน 1-3-5 คน

3,000.-/สนาม/วัน ( ผู้ตัดสิน 3 คน )

4,000.-/สนาม/วัน ( ผู้ตัดสิน 5 คน )

มีระบบจัดลำดับคะแนน