เช่าสำหรับการแข่งขัน เช่าสำหรับฝึกซ้อม

- ราคาค่าเช่า 15,000.-18,000.- ต่อสนาม/วัน ตั้งแต่เวลา 9.00 น.-18.00 น.

- อุปกรณ์ตัดสิน+ตัวกดคะแนน + เกราะไฟฟ้า+เฮดการ์ดไฟฟ้า ( ไม่มีถุงเท้าไฟฟ้า ) ไม่รวม VDO REPLAY

- TV 32"-40" 1 จอ หากใช้ 2 จอ จะต้องเพิ่มค่าใช้จ่าย 1,000.- / เครื่อง

- ค่าน้ำมันคิดตามระยะทาง

 

- ราคาค่าเช่าชั่วโมงละ 2,000.-

- อุปกรณ์ตัดสิน(ไม่มีตัวกดคะแนน) + เกราะไฟฟ้า+เฮดการ์ดไฟฟ้า ( ไม่มีถุงเท้าไฟฟ้า ) ไม่รวม VDO REPLAY

- TV 32"-40" 1 จอ หากใช้ 2 จอ จะต้องเพิ่มค่าใช้จ่าย 1,000.- / เครื่อง

- ค่าน้ำมันคิดตามระยะทาง