- ค่าเช่าสนามละ 1,500.-/วัน/สนาม

- ค่ายก ปู เก็บ 600.- ( 1-5 สนาม ) 900.- ( 6-10 สนาม )

- รถกระบะ 1 คัน( ตอนเดียว ) บรรทุกได้ 4 สนาม

- ค่าเดินทางคิดตามระยะทาง