ต่อสู้ท่าล็อก ( NEWAZA )
บุคคล ผู้ดูแล เบอร์โทร
ลำดับ Team รวม ชาย หญิง
รวม

ต่อสู้
บุคคล ผู้ดูแล เบอร์โทร
ลำดับ Team รวม ชาย หญิง
1 ธารทองยิม 4 2 2 เอกรินทร์ ทองมา 830161343
2 Pichaiyuth Muaythai Gym 3 3 0 ปราชญ์ บัวภา 0956964154 , 0625496962
3 WildCard MMA 1 1 0 Ponlawat Maki 0815877773
4 Muaythai boxing gym 1 1 0 0825767484
5 เพชรกษิภัท 1 1 0 กษิภัท บูนศรีเดชากรณ์ 028894142
6 ไฟต์คลับตลิ่งชัน 1 1 0 สุวิทย์ ศิริเวช 0995430072
7 KMUTNB Boxing Club / ม.พระจอมเกล้า พระนครเหนือฯ 1 1 0 ดร.ศุภฤกษ์ จันทร์ศุภเสน 0866871926
8 Tiger Muay Thai 3 3 0 Alex Schild 0876266177
9 Tiger Muay Thai / Phuket Fight Club 1 1 0 George Hickman -
10 Samurai MMA team 9 9 0 รุ่งโรจน์โพธิ์ศรี 0931157846
11 Shingi Dojo 4 4 0 Kenji Akiyama 087-829-2979
12 Bangkok Fight Lab 1 1 0 Luke Adams 0983736547
13 My friend 1 1 0 ณัฐดนัย วงษ์สมศรี 0990373487
14 SWU JU-JITSU MMA / ม.ศรีนครินทรวิิโรฒ 1 1 0 วีรวิทย์ ไตรโภคสมบัติ 0909211987
15 Core Combat Chiang Mai 3 3 0 Sakan Lam 0865487755
16 Phuket Top Team 1 0 1 Eric Uresk +15742748901
17 Badboy Bangkok 2 0 2 กฤษดา คงศรีชาย 020628556
18 Jitti Gym Academy 4 4 0 Watcharabodi Rangsrisuriyan 0865524445
19 ดรากอนนครสวรรค์ 1 1 0 นายวุฒิยง อ่อนสะอาด 0947612426
20 FiftyFight Club 4 4 0 นาย พีระศักดิ์ ศรีสังข์ 020072828
21 MA TRAINING 5 5 0 Pakpoom Ngamchalacm 0970437639
22 Jaroonsak Muaythai 1 0 1 จรูญ จันทาศรี 020652491
23 Team Madcat 1 1 0 ภูริทัต แสงหิรัญ 0657076880
24 Bangkok Fightlab 3 3 0 Luke Adam 020131087
25 Anuchit​ 1 1 0 ไม่มี +66863938881
26 M.C.T.M. 3 3 0 ภูชิษณุ ไชยพลี 052003575
27 วายุกร 4 4 0 วิชยะพงศ์ ปิยะธัญญานนท์ 0997891935
28 EMAC - Executive Martial Arts Center 8 8 0 Niti Techottiasnee 0824801268
29 Emacthailand 1 1 0 คุณ นิธิ 0892268345
30 Jaroonsak Muaythai 1 0 1 จรูญ จันทาศรี 020652491
31 Bangkok Fight Lab 1 1 0 Luke Adams ‭‭+66 82-052-5860‬‬
32 fairtex 1 0 1 tolly +66835952612
33 Armamdo 1 1 0 - -
34 Lion Martial Arts Thailand 1 0 1 พยุงศักดิ์ สิงห์ฉลาด 088-951-6941
35 เสวกยิม 1 1 0 Kittisak Kamolcher 0939686003
36 ก๊วยเจ๋ง 1 1 0 ก๊วยเจ๋ง 0851934387
37 PLANGSORN MUAYTHAI GYM 4 4 0 ปภัช เกิดกลิ่นหอม 0970516996
38 MIUD. 1 1 0 นฤนาท ขนันไทย -
39 Royal Thai Air Force 2 2 0 วุฒิไกร ศรีโสภาพ 0875634188
40 Test00012 1 1 0 0dddd 0826442791
รวม 89 80 9

ต่อสู้ ดูโอ
ดูโอ ผู้ดูแล เบอร์โทร
ลำดับ Team รวม ชาย หญิง ชาย - หญิง
รวม

ต่อสู้ทีม
ทีม ผู้ดูแล เบอร์โทร
ลำดับ Team รวม ชาย หญิง ชาย - หญิง
รวม