ต่อสู้ท่าล็อก ( NEWAZA )
บุคคล ผู้ดูแล เบอร์โทร
ลำดับ Team รวม ชาย หญิง
รวม

ต่อสู้
บุคคล ผู้ดูแล เบอร์โทร
ลำดับ Team รวม ชาย หญิง
1 ธารทองยิม 4 2 2 เอกรินทร์ ทองมา 830161343
2 Pichaiyuth Muaythai Gym 3 3 0 ปราชญ์ บัวภา 0956964154 , 0625496962
3 Muaythai boxing gym 1 1 0 0825767484
4 เพชรกษิภัท 1 1 0 กษิภัท บูนศรีเดชากรณ์ 028894142
5 ไฟต์คลับตลิ่งชัน 1 1 0 สุวิทย์ ศิริเวช 0995430072
6 KMUTNB Boxing Club / ม.พระจอมเกล้า พระนครเหนือฯ 1 1 0 ดร.ศุภฤกษ์ จันทร์ศุภเสน 0866871926
7 Tiger Muay Thai 3 3 0 Alex Schild 0876266177
8 Tiger Muay Thai / Phuket Fight Club 1 1 0 George Hickman -
9 Samurai MMA team 9 9 0 รุ่งโรจน์โพธิ์ศรี 0931157846
10 Shingi Dojo 4 4 0 Kenji Akiyama 087-829-2979
11 Bangkok Fight Lab 1 1 0 Luke Adams 0983736547
12 My friend 1 1 0 ณัฐดนัย วงษ์สมศรี 0990373487
13 SWU JU-JITSU MMA / ม.ศรีนครินทรวิิโรฒ 1 1 0 วีรวิทย์ ไตรโภคสมบัติ 0909211987
14 Core Combat Chiang Mai 3 3 0 Sakan Lam 0865487755
15 Phuket Top Team 1 0 1 Eric Uresk +15742748901
16 Badboy Bangkok 2 0 2 กฤษดา คงศรีชาย 020628556
17 Jitti Gym Academy 4 4 0 Watcharabodi Rangsrisuriyan 0865524445
18 ดรากอนนครสวรรค์ 1 1 0 นายวุฒิยง อ่อนสะอาด 0947612426
19 FiftyFight Club 4 4 0 นาย พีระศักดิ์ ศรีสังข์ 020072828
20 MA TRAINING 5 5 0 Pakpoom Ngamchalacm 0970437639
21 Jaroonsak Muaythai 1 0 1 จรูญ จันทาศรี 020652491
22 Team Madcat 1 1 0 ภูริทัต แสงหิรัญ 0657076880
23 Bangkok Fightlab 3 3 0 Luke Adam 020131087
24 Anuchit​ 1 1 0 ไม่มี +66863938881
25 M.C.T.M. 3 3 0 ภูชิษณุ ไชยพลี 052003575
26 วายุกร 4 4 0 วิชยะพงศ์ ปิยะธัญญานนท์ 0997891935
27 EMAC - Executive Martial Arts Center 6 6 0 Niti Techottiasnee 0824801268
28 Emacthailand 1 1 0 คุณ นิธิ 0892268345
29 Jaroonsak Muaythai 1 0 1 จรูญ จันทาศรี 020652491
30 Bangkok Fight Lab 1 1 0 Luke Adams ‭‭+66 82-052-5860‬‬
31 fairtex 1 0 1 tolly +66835952612
32 Armamdo 1 1 0 - -
รวม 75 67 8

ต่อสู้ ดูโอ
ดูโอ ผู้ดูแล เบอร์โทร
ลำดับ Team รวม ชาย หญิง ชาย - หญิง
รวม

ต่อสู้ทีม
ทีม ผู้ดูแล เบอร์โทร
ลำดับ Team รวม ชาย หญิง ชาย - หญิง
รวม