ต่อสู้ท่าล็อก ( NEWAZA )
บุคคล ผู้ดูแล เบอร์โทร
ลำดับ Team รวม ชาย หญิง
1 คลองกุ่มยูยิตสู 1 1 0 นายธีระพงศ์ ลัยวนากร -
2 โรงเรียนสมุทรปราการ 4 1 3 นายธีรพงษ์ พิริยพันธ์ 0972105041
3 GFT-CRT 15 7 8 Adam Clarke (อดัม คลาก) 0910710728
4 ธารทองยิม 1 1 0 เอกรินทร์ ทองมา 830161343
5 Lanna Martial Art Team 5 4 1 ณัฐพงษ์ บุญยืน 0950696656
6 ทริปเปิ้ลเจ นกขมิ้น ทีม 12 3 9 สิริวัฒน์ พิมสอน 0881899829
7 RDC Ju-Jitsu 42 25 17 สิปปกร แสนเมืิอง 0614989156
8 ชมรมยูยิตสูจังหวัดชุมพร 1 1 0 นวปฎล เย็นฤดี 0914652249
9 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพะเยา 9 4 5 ศุภชัย สุกุลทา 0944986085
10 MNK.ขอนแก่น 1 1 0 ปรัชญา เผ่าพันธุ์ 0867556878
11 ยูยิตสูนครศรีธรรมราช 8 8 0 พิสิษฐ์ ยิ่งยงค์ 0812736133
12 RAW CREW 6 6 0 คมฤทธิ์ หาญเบญจพงศ์ 0807754031
13 STJ ฝาง 1 1 0 จิราวัฒน์ สุพรรณรัตน์ 053 001173
14 Lion Martial Arts Team A 11 7 4 เอกชัย มุราซาวา 0889516941
15 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 4 3 1 นายวรวุฒิ ชีวพร 0909406757
16 Lion Martial Arts Team B 3 2 1 เอกชัย มุราซาวา 0889516941
17 ชมรมยูยิตสู จังหวัดฉะเชิงเทรา 4 4 0 Sittichai 0859379890
18 Samurai MMA Team 6 5 1 รุ่งโรจน์ โพธิ์ศรี 025383814
19 Bangkok Fight Lab 1 1 0 Morgan Perkins 0634494154
20 RTAF Martial Arts ทีม A 21 19 2 จ.อ.สุขณธี สุนทรา 0815847464
21 ยูยิตสูอยุธยา 2 1 1 เอกชัย บำเรอโชค 0894887157
22 มหาวิทยาลัยศรีปทุม 1 1 0 นางสาววาสนาพร สามทอง 0867096479
23 มหาวิทยาลัยรังสิต 2 0 2 ผศ.ชาญชัย สุขสุวรรณ์ 02-997-2200 ต่อ 3934
24 โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ทีมA 12 5 7 พันตำรวจโทขจรสุข รุมาคม 0815847464
25 utcc mma 7 7 0 อ.นิติ เตโชติอัสนีย์ 0614546897
26 KKKJ. 3 3 0 ปราบ อัปสราภิรมย์ 0943965500
27 RDC Ju-Jitsu B 26 21 5 กิตติ ฉัตรบุรานนทชัย 0830207799
28 Phuket jujitsu club 9 8 1 นาย จิตรภาณุ คงธรรม 076210820
29 RTAF Martial Arts ทีม B 3 3 0 จ.อ.สุขณธี สุนทรา 0815847464
30 โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ทีมB 1 1 0 พันตำรวจโทขจรสุข รุมาคม 0815847464
31 FaMa ทีม A 3 2 1 Nigel - De Vries 0815847464
32 FaMA ทีม B 1 1 0 Tanaphong Khunhankaew 0815847464
33 Equilibrium 1 1 0 Wilson 0815847464
34 Evolve MMA 5 3 2 Kamila Khalyksovet 0815847464
35 Arete ทีม A 1 1 0 Carl Jones 0815847464
36 Pakistan 1 1 0 Jahanzeb Rashad Lone 0815847464
37 Friday newaza ทีมA 1 1 0 ปราบ อัปสราภิรมย์ 0815847464
38 EMAC. 1 1 0 Josephus Bartin 0815847464
39 Friday newaza ทีมB 1 1 0 วิศวะ กวีวรากร 0815847464
40 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ 3 3 0 กุสุมา บัวใหญ่ 0954487571
41 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ 3 3 0 กุสุมา บัวใหญ่ -
42 Phuket Top Team 2 2 0 Olavo Abreu 076-367567
รวม 245 174 71

ต่อสู้
บุคคล ผู้ดูแล เบอร์โทร
ลำดับ Team รวม ชาย หญิง
รวม

ต่อสู้ ดูโอ
ดูโอ ผู้ดูแล เบอร์โทร
ลำดับ Team รวม ชาย หญิง ชาย - หญิง
รวม

ต่อสู้ทีม
ทีม ผู้ดูแล เบอร์โทร
ลำดับ Team รวม ชาย หญิง ชาย - หญิง
รวม