Class โรงเรียน
บุคคล Team ผู้ดูแล เบอร์โทร
ลำดับ Team รวม ชาย หญิง ชาย หญิง
รวม

ต่อสู้
บุคคล Team ผู้ดูแล เบอร์โทร
ลำดับ Team รวม ชาย หญิง ชาย หญิง
1 ยอแซฟพิจิตร 10 9 1 0 0

นายกฤษฏ์ชานนท์ แสงศิริ

083 - 0446557

2 อนุบาลต้นกล้า/อนุบาลเติมฝัน/ไพรัตน์ยิม 4 1 3 0 0

อ.ไพรัตน์ เจือมณี

0947988798

3 อบจ.สิงห์บุรี(บางระจัน) 7 6 1 0 0

ครูเจต

081-7797559, 082-1999500, 092-9986969

4 THE EMPEROR(สุพรรณบุรี) 11 10 1 0 0

นาย วรสิทธิ์ ลิ้มสุวรรณศิลป์

086-5293793

5 ทวีศิลป์ 8 14 13 1 0 0

สหพันธ์ สุขเพียร

0849759201

6 ชัยนาทเทควันโด 37 19 18 0 0

กชธนณัฐ คำอินทร์ (ครูเชษ)

0817861136

7 Dragon Latyao 6 4 2 0 0

อนุชา บุญลือ

0815658995

8 JARAN TAEKWONDO SAMUTPRAKAN 8 3 5 0 0

อาจารย์จรันร์/อาจารย์เอก/อาจารย์ปุณ

099-2594192 , 097-9945524

9 Chaophraya TKD 28 16 12 0 0

ครู เอก

0877957606

10 SP.TKD เพชรบุรี 6 3 3 0 0

ว่าที่ร้อยตรีสมชาย พูลแก้ว

08-5964-2349

11 Believe Taekwondo 18 13 5 0 0

รัฐธีย์ แหม่มเพชร

0984568122

12 SKG Seekasem Takhli 9 6 3 0 0

ครูมิ้ว

061-4941411

13 TAWEESILP ROMPO 21 11 10 0 0

กัณฐัศว์ หาญปราบ

0993893335

14 วัดสระเเก้วยิม 6 4 2 0 0

ครูวาสนา. เกตโล

0610619659

15 ชมรมเทควันโดหนองแค 9 6 3 0 0

Kanittha

0831363691

16 อ่างทองเทควันโด 12 11 1 0 0

นายชัยณรงค์ น้อยเกิด

0928720628

17 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 27 18 9 0 0

อ.ทศพล

0927086692

18 โรงเรียนวัดจันท์ 3 2 1 0 0

นายเมธี อินสะละ

0918785672

รวม 236 155 81 0 0

Poomsae
ลำดับ Team รวม พุมเซ่เดี่ยว พุมเซ่คู่ พุมเซ่คู่ผสม พุมเซ่ทีม ผู้ดูแล เบอร์โทร
1 THE EMPEROR(สุพรรณบุรี) 2 2 0 0 0

นาย วรสิทธิ์ ลิ้มสุวรรณศิลป์

086-5293793

2 ทวีศิลป์ 8 11 9 1 0 1

สหพันธ์ สุขเพียร

0849759201

3 ชัยนาทเทควันโด 8 7 1 0 0

กชธนณัฐ คำอินทร์ (ครูเชษ)

0817861136

4 Believe Taekwondo 11 10 1 0 0

รัฐธีย์ แหม่มเพชร

0984568122

5 SKG Seekasem Takhli 9 9 0 0 0

ครูมิ้ว

061-4941411

6 ชมรมเทควันโดหนองแค 6 6 0 0 0

Kanittha

0831363691

7 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง 3 3 0 0 0

อ.ทศพล

0927086692

รวม 50 46 3 0 1