Class โรงเรียน
บุคคล Team ผู้ดูแล เบอร์โทร
ลำดับ Team รวม ชาย หญิง ชาย หญิง
1 ยอแซฟพิจิตร 3 0 0 3 0

นายกฤษฏ์ชานนท์ แสงศิริ

083 - 0446557

รวม 3 0 0 3 0

ต่อสู้
บุคคล Team ผู้ดูแล เบอร์โทร
ลำดับ Team รวม ชาย หญิง ชาย หญิง
1 ยอแซฟพิจิตร 20 13 4 3 0

นายกฤษฏ์ชานนท์ แสงศิริ

083 - 0446557

2 PAPEEW GYM 16 13 3 0 0

ป้าปิ๋ว

0994491991

3 Hassadin Gym 9 6 3 0 0

นางสาวอรวรรณ์ พิมพ์งาม

0882826828

4 TIGER THAI TEAM 15 5 10 0 0

ครู​ทิน ครูปาม ครูโจ้

0814744123

5 ชมรมป้องกันตัวและกีฬาจ.แพร่ PSC 6 5 1 0 0

ครูเด่น

0879817175

6 T.A.F.Phrae 1 1 0 0 0

ครูขวัญ

087-5452508

7 SKT สุโขทัยเทควันโด 18 13 5 0 0

นายธณดน ไพโรจน์ ครูอั้ม

0870088551

8 ก็มาดิค้าบ 10 5 5 0 0

CTD

0969945247

9 ร.ร.เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย 7 6 1 0 0

ครูโบว์

0817074756

10 ศรีอินทราทิตย์ เทควันโด 15 10 5 0 0

ครูหนุ่ม

0969358725

11 SITTTKD-SCR 15 13 2 0 0

ครูกั๊ก

0825939993

12 STR สุโขทัย 19 12 7 0 0

ครูแก๊ป ครูพลอย

882803928

13 RDCตาก 4 3 1 0 0

ครูต้อม

0932590890

รวม 155 105 47 3 0

Poomsae
ลำดับ Team รวม พุมเซ่เดี่ยว พุมเซ่คู่ พุมเซ่คู่ผสม พุมเซ่ทีม ผู้ดูแล เบอร์โทร
1 TIGER THAI TEAM 4 4 0 0 0

ครู​ทิน ครูปาม ครูโจ้

0814744123

2 T.A.F.Phrae 12 10 0 2 0

ครูขวัญ

087-5452508

3 SKT สุโขทัยเทควันโด 2 2 0 0 0

นายธณดน ไพโรจน์ ครูอั้ม

0870088551

4 ศรีอินทราทิตย์ เทควันโด 1 1 0 0 0

ครูหนุ่ม

0969358725

5 SITTTKD-SCR 1 1 0 0 0

ครูกั๊ก

0825939993

6 STR สุโขทัย 2 2 0 0 0

ครูแก๊ป ครูพลอย

882803928

รวม 22 20 0 2 0