Class โรงเรียน
บุคคล Team ผู้ดูแล เบอร์โทร
ลำดับ Team รวม ชาย หญิง ชาย หญิง
รวม

ต่อสู้
บุคคล Team ผู้ดูแล เบอร์โทร
ลำดับ Team รวม ชาย หญิง ชาย หญิง
1 JARAN IMPERIAL WORLD SAMRONG 3 3 0 0 0

อาจารย์กิตติศักดิ์

02-7441007ต่อ19

2 SRC (ศรีราชาเทควันโด) 5 3 2 0 0

pasuthon meethong

0917363579

3 A TAEKWONDO 3 3 0 0 0

ศศกร เจนการรุ่งเรือง

0983595636

4 THE FAST TAEKWONDO 1 1 0 0 0

ฉัตรมงคล จรัสพรแสงทอง

087-7530864

5 เทควันโดพระประแดง 6 5 1 0 0

ครูกัน

0928453237

6 สิงห์สยาม 6 4 2 0 0

นายธวัตรชัย เที่ยงตรง

0867047773

7 โรงเรียนบูรณะศึกษา 2 2 0 0 0

ครูกัน

0928453237

8 JARAN TAEKWONDO SAMUTPRAKAN 5 1 4 0 0

อาจารย์ภาคนัฐกุณห์ อ.เอก

0992594192

9 จตุรมิตร ทีม 1 1 0 0 0

ครูรวมๆ

0826442791

10 SPORT CENTER 2 1 1 0 0

สังข์สิทธิ์ เฟื่องวิชา

0894474848

11 TIGER THAI สมุทรปราการ 2 1 1 0 0

ครูหลุยส์

0958957079

12 Arena Preaksa TKD 5 1 4 0 0

สุมิตร ปัณฑะโชติ

094-2945493

รวม 41 26 15 0 0

Poomsae
ลำดับ Team รวม พุมเซ่เดี่ยว พุมเซ่คู่ พุมเซ่คู่ผสม พุมเซ่ทีม ผู้ดูแล เบอร์โทร
รวม 0