1 ทีมสมัครได้ 20 คน รวมพุมเซ่ , กรุณาเช็ครุ่นอายุ ใช้ เกณฑ์รุ่นอายุ ของ พ.ศ.2562 เป้นเกณฑ์ ( พ.ศ.ใหม่เท่านั้น )
กรุณาโยกรุ่นอายุในรุ่นที่ไม่มีคู่เตะ ( ไม่มีคู่พิเศษ ) , กรุณาเตรียมเอกสารให้เรียบร้อย ,สมัครผิดตัดสิทธิ์ทุกกรณี
ทีมที่สมัครเกินกรุณาแก้ไขให้เรียบร้อย หากไม่แก้ไข ทางระบบจะสุ่มลบนักกีฬาของทีมที่สมัครเกิน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
Http://www.free-counter-plus.com